Aleja Pokoju 84/1, Kraków, Polska | +48 577 910 391 | Wskazówki
Postrzegani pozazmyslowe Maksym Komar

Kurs Postrzegania Pozazmysłowego i Poszerzania Świadomości we Wrocławiu

22/06/2018

Postrzeganie pozazmysłowe (ang. ESP – extrasensory perception) to zdobywanie pewnej wiedzy, uzyskiwanie informacji, nazywane również instynktem, intuicją, “szóstym zmysłem”.
Ogromny niewykorzystany potencjał jest w każdym z nas.
Znajdź w Sobie odwagę, naucz się go uruchamiać i korzystać w życiu codziennym.

Dowiedz się więcej
Cold reading Maksym Komar

Kurs zimnego odczytu mowy ciała (Cold Reading)

14/09/2018

Metoda ta opiera się na wykorzystaniu języka i gestów, poprzez odpowiednie formułowanie zdań i uzyskanie od rozmówcy szczegółowych informacji na poziomie świadomym i nieświadomym. Potrafisz o wiele więcej niż myślisz. Od teraz to Ty decydujesz, czy chcesz zmienić Swoje życie.

Dowiedz się więcej